Szkolenia


Szkolenie 3-godzinne – Próg Życia – prezentacja modelu:

Coach wspiera swojego Klienta, żeby ów Próg Życia, który ten napotka na swojej drodze nie spowodował Jego stałego upadku, żeby mógł wstać, otrzepać się i iść dalej
Podczas tego krótkiego warsztatu chcę się podzielić z Wami ideą Progu Życia, tym jak ona powstała, co w sobie zawiera, a także przedstawić Wam pokrótce metody motywacyjne, które mi pozwoliły się podnieść. Będzie to też doskonała okazja to doświadczenia mocy coachingu. W trakcie spotkania będzie można obejrzeć demonstrację sesji coachingowej z jednym z uczestników.

Program szkolenia:
• Wprowadzenie.
• Próg Życia – Idea.
• Motywacja – prezentacja sposobów umożliwiających podjęcie walki.
• Demonstracja sesji coachingowej w modelu Second L.I.F.E.E.
• Doświadczenie profesjonalnego Coachingu, zgodnego ze standardami etycznymi i jakościowymi International Coach Federation.

Trener prowadzący:
Bartosz Pałgan – Coach Drugiej Szansy, twórca programu Próg Życia, autor książki Bóg jest. Spotkałem go! Coach Ericksson Collage. Trener biznesu, Praktyk, Master i Trener NLP, specjalista do spraw e-learningu. Absolwent studiów doktoranckich z socjologii na Uniwersytecie Łódzkim (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego). Specjalizuje się we wspieraniu osób po ciężkich urazach i przeżyciach, prowadzi sesje indywidualne, warsztaty oraz wystąpienia publiczne. Motywuje i zagrzewa do walki o życie. Zachęca do wykorzystania Drugiej Szansy.

Szkolenie 2-dniowe – Coaching Grupowy dla osób po ciężkich urazach i przeżyciach:
Coaching Grupowy to świetna forma rozwoju dla osób chcących pracować nad swoimi celami w gronie ludzi o podobnych wyzwaniach. Wzajemne wsparcie, wzajemna motywacja oraz poczucie bycia razem mają ogromny wpływ na osiąganie celów. Zadanie stojące przed coachem w trakcie Coachingu grupowego to stworzenie bezpiecznego środowiska zmiany dla osób urazach i różnych doświadczeniach życiowych. Coach zachęca do szukania motywacji do powrotu do życia, które taka osoba wiodła przed nieszczęśliwym zdarzeniem. Ważne, żeby spróbować albo wrócić na swoją ścieżkę albo wspólnymi siłami wypracować być może jeszcze łatwiejszą i przyjemniejszą drogę do celu.

Program szkolenia:
• Próg Życia – Idea Programu
• Próg Życia – Misja
• Historia wypadku Bartka…
• Istota coachingu
• Warunki poprawności operacyjnej celów
• Narzędzia coachingowe:
o Metoda Step by Step
o Strategia Kurta Vonnegutha
o Strategia Disney’a
o Wrota Sukcesu
o Głosy wewnętrzne – Gremliny
o Zasada Eisenhower’a
o Krąg zainteresowań i krąg wpływu
o Linia Czasu
• Autorski model Second L.I.F.E.E.
• Sesja Coachingu grupowego na żywo!
• Wzajemne wsparcie i motywacja w grupie poza coachingiem.

Trener prowadzący:
Bartosz Pałgan – Coach Drugiej Szansy, twórca programu Próg Życia, autor książki Bóg jest. Spotkałem go! Coach Ericksson Collage. Trener biznesu, Praktyk, Master i Trener NLP, specjalista do spraw e-learningu. Absolwent studiów doktoranckich z socjologii na Uniwersytecie Łódzkim (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego). Specjalizuje się we wspieraniu osób po ciężkich urazach i przeżyciach, prowadzi sesje indywidualne, warsztaty oraz wystąpienia publiczne. Motywuje i zagrzewa do walki o życie. Zachęca do wykorzystania Drugiej Szansy.

2017 PRÓG ŻYCIA | Realizacja Webinvation